Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metku

Kulttuuripolku

 

Kulttuurin ja taiteen kokemukset kuuluvat tasavertaisesti kaikille.

Kulttuuri- ja taidekasvatussuunnitelma Kulttuuripolku on opettajille tarkoitettu työkalu. Kulttuuripolulla oppilas tutustuu peruskoulun aikana eri taidemuotoihin ja oman kuntansa/alueensa kulttuuriin. Kulttuuripolku on ikäluokittain ja ohjelmallisesti etenevä esitys siitä, mitä taidelajia ja/tai kulttuurisisältöä kullekin vuosiluokalle voisi tarjota. Etelä-Karjalassa toimintaa koordinoi Lastenkulttuurikeskus Metku. Toimintaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja alueen kunnat.

Kurkkaa Suomen kunnissa toimivia Kulttuuripolkuja.

Vuosittain julkaistava Opettajan opas esittelee eri mahdollisuuksia ja kontakteja kunnan kulttuuri- ja taidetoimintaan.

 

Luumäki, Ruokolahti, Rautjärvi ja Savitaipale työstävät vielä omia kulttuurisivujaan.

Kalenteri