Kulttuuripolku Ruokolahti

 
• Kulttuuripolku on osa opetussuunnitelmaa

 Kulttuuripolut monipuolistavat opetusta

Kulttuuripolku tutustuttaa oppilaat oman alueen kulttuurilaitoksiin ja kulttuuriperintöön, luovan alan ammatteihin ja taiteen perusopetukseen

 Oppilaille järjestetään kouluaikana vierailuja erilaisiin kulttuurikohteisiin, konsertteihin sekä järjestetään työpajoja taiteen parissa 

 Joka vuosiluokalle on omat kulttuuripolun ”pysäkit”

Ruokolahden kulttuuripolku toimii yhteistyössä koulun, kirjaston ja nuorisotyön kesken sekä paikallisten yhdistysten, kylätoimikuntien ja esiintyvien ryhmien ja lähialueella toimivien taidealan ammattilaisten kanssa. 

 

VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS: Draamapolku

Sadut, teatteri- ja tanssitaide, ilmiöoppiminen 

 Sanataide: Satutuokiot, ”lukumummot ja tarinavaarit”

 Vieraileva teatteri: Nukketeatteri esim. vanhempien oppilaiden tai vierailijoiden esittämänä (vaihtuu vuosittain)

 Tanssitaide: tutustutaan erilaisiin tanssilajeihin ja kulttuureihin omissa työpajoissa ja esityksissä

Kirjastopolku

 Lukulumo: monikielinen kuvakirjapalvelu varhaiskasvatukseen (iltoppiminen.fi

 

 1-6. luokat: Yhteiset polut

  • Yhteiset tilaisuudet ja tapahtumat ts.  vierailijoiden esiintymiset: musiikki-, teatteri-, kuva-, tanssi- ja kirjallisuusesitykset 
  • Kirjastokäynnit 
  • Museovierailut 
  • Juhlapäivien huomioiminen (Lucian päivä, itsenäisyyspäivä. Lasten oikeuksien päivä, Metkat-viikko jne.) 
  • Eri tahojen järjestämät kuvataidekilpailut (esim. Liikenneturvan piirustuskilpailu)
  • Lukuluokkatoiminta
  • Ruokolahti 450-vuotisjuhlatapahtumat

 

 1. luokat: Kirjastopolku – kirjasto tutuksi

Kirjat ja kirjallisuus, kuvat ja kuvagalleriat

 Ohjattu kirjastovierailu kirjasto Suovillaan tutustuttaa kirjaston palveluihin ja lainauskäytänteisiin. Samalla perehdytään hyvään kirjastokäyttäytymiseen ja kirjaston tarjoamiin palveluihin 

 Kirjavinkit ja kirjastokäynnit lisäävät oppilaiden lukuharrastusta ja opettavat käyttämään kirjaston tvt-laitteita omassa tiedonhankinnassaan

 Lisäksi perehdytään eri taidenäyttelyihin, näyttelyiden ripustuksiin ja ideoidaan omia teemallisia näyttelyitä koulun teemapäivien yhteyteen

 Vuosittaiset Ruokolahden lasten- ja nuorten kuvataidekoulun kevätnäyttelyt kirjasto Suovillassa huhtikuussa. 

 Taiteen perusopetus: www.ruokolahti.fi 

www.ruokolahti.fi/suomeksi/Palvelut/Kirjastopalvelut

 

 2. luokat: Kulttuurimaisemapolku

Ruokolahden puinen ristikirkko (1854) ja kellotapuleineen (1752) kuuluu Museoviraston valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen luetteloon 

 Albert Edelfeltin muistokivi (1954) 

 Albert Edelfelt, Ruokolahden eukkoja kirkonmäellä (1887) maalaus Suomen kultakaudelta 

Ruokolahden kirkko, Ukonsalmentie 5, Ruokolahti 

 Ruokolahden kellotapuli 

 Ruokolahden seurakunta

 

 3. luokat: Rakennusperinnepolku 

 Ruokolahti-talo ja sen ympäristö antaa ymmärryksen entisajan elämästä ja rakennustekniikasta. Vierailut pihapiirissä auttavat lasta ja nuorta ymmärtämään nykyisyyttä ns. “menneestä käsin”. Kuinka ennen elettiin ja miten ekologisuus ja kierrätys ovat olleet osa elämää?

https://ruokolahti-seura.fi/kotiseutumuseo

Ruokolahti-talo & Ruokolahti House 

https://www.gosaimaa.com/fi/Tekemiset/Nahtavyydet-ja-kayntikohteet/…

 

Perinnetyöpajat ja teemapäivät

Rakennusperintö 

 Eri rakennusten tallentaminen piirtäen ja valokuvaten

 Pienoismallien rakentamista

 

 4. luokat: Tanssipolku 

• Tutustuminen tanssiharrastuksen mahdollisuuksiin ja erilaisiin tanssimuotoihin

• Yhteistyö esim. Tanssistudio Jami:n kanssa

 

 5. luokat: Kulttuuriperintö ja historiapolku

 Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen 

 Vierailuja kulttuuriperintökohteisiin ja alueellisiin luonnon nähtävyyksiin

• Opitaan arvostamaan oman alueen luonnonmaisemaa ja sen pohjoisen kivikauden aikaista historiaa 

• Itäisen Suomen ja Karjalan alueella esiintynyttä kampakeraamista aikaa tutkitaan valmistamalla punasavisia kampakeraamisia ruukkuja ornamenteilla koristellen. Tutustutaan kahteen paikalliseen noin 5000 vuotta vanhaan kalliomaalaukseen: Kolmiköytisien vuoren kalliomaalaus Äitsaaressa ja Lapinvuoren kalliomaalaus Hauklapissa.

https://retkipaikka.fi/ruokolahden-kolmikoytisien-vuoren-kalliomaalaus

Perehtyminen omaan museoon ja sen yli 3000 kappaletta sisältävään esineistöön ja kansantaiteeseen museopedagogisen näyttelyvierailun muodossa 

 Kuvarinnastus: vanhojen esineiden uusi elämä: Opastus: Ruokolahti-seura

 Ruokolahden kotiseutumuseo (1861) 

 

 6. luokat: Poikkitaiteellinen kuvataidepolku 

 Taidehistorian ja nykyisyyden yhdistäminen: retket ja virtuaaliset tutustumiskäynnit 

 Kuvallinen toiminta saa uusia muotoja ja käyttötarkoituksia. Vierailujen dokumentointi yhdistelee uusia ja useita tapoja rakentaa “matkapäiväkirjaa” tai tunnetallenteita

 Olavinlinna (1475), Savonlinna, Kyrönsalmen saari 

 Olavinlinna – Kansallismuseo 

Yrityskylä: ennakkotehtävät ja vierailu (Lappeenranta)  

Luonto inspiraation lähteenä – Suomalaisia kuvataitelijoita virtuaalisesti

Kuvarinnastukset | Tunne maisema / verkkonäyttely https://ateneum.fi

 

 7-9. luokat: Yhteiset polut

 Kaakkois-Suomen valokuvakeskus 

 Keksi uusi peli! Yhteisen pelipäivän ideointi ja toteutus. Omien pelien suunnittelu ja testaaminen

 Koulun Eräviikko-hihamerkin suunnittelukilpailu (Erähiihto) 

 Vaihtoehtoiset vierailut lähialueen kulttuuri kohteisiin

 KulttuuritaloVirta. Imatra/kirjasto/taidemuseo/ käytävägalleria 

 Lappeenrannan taidemuseo 

 Lappeenrannan kuvataidekoulu 

 Yhteiset tilaisuudet ja tapahtumat ts. vierailijoiden esiintymiset: musiikki-, teatteri-, kuva-, tanssi- ja kirjallisuusesitykset 

 Tutustuminen Ruokolahden julkisiin taideteoksiin ja muistomerkkeihin 

Juhlapäivien huomioiminen (Lucian päivä, itsenäisyyspäivä Lasten oikeuksien päivä, Metkat-viikko, jne.)

Ruokolahti 450-vuotisjuhlatapahtumat 

 Savonlinnan taidelukion musiikkilinjan konsertti ja taidelukioon tutustuminen www.taidelukio.fi 

 Eri tahojen järjestämät kilpailut (kuvataide, valokuvaus jne.) 

 

 7. luokat: Luonnonmaisema ja rakennettu maisema 

 Tutustuminen visuaalisen alan ammatteihin 

Kummakivi, Salpalinja, Huuhan hiekkaranta

Ruokolahden nähtävyydet ja oma mielenmaisema

Tutustuminen visuaalisen alan ammatteihin

Virtuaaliset sekä konkreettiset vierailut, esim. Teatteri Imatra https://teatteri-imatra.fi, Ruokolahden musiikkiteatteri https://www.ruokolahdenmusiikkiteatteri.fi/

 

 8. luokat: Media ja musiikkipolut 

Konserttikäynti tai -vierailu esim. Taidetestaajat (vuosittaisen ohjelmiston mukaan)

Taidetestaajat

 Savonlinnan taidelukio: Vierailu ja tutustumiskäynti joka toinen vuosi. Informaatiota lukiosta ja kuvataide-/musiikkilinjoista.

Savonlinnan taidelukio, Sotilaspojankatu 3, 57100 Savonlinna. (044 4174 551) taidelukio.kanslia@savonlinna.fi

Taidelukio

DOKKINO-lasten ja nuorten elokuvatapahtuma

dokkino@docpoint.fi DOKkino

 

 9. luokat: Päätöspolku 

 Taidealan vierailijoita  

 Yrityskylä: ennakkotehtävät ja vierailu (Lappeenranta)

 Talvisodan päättymisen seppeleenlasku 

 Elokuvat  biovuoksi


Kulttuuripolkua päivitetään tilanteen mukaan

Yhteistyökumppaneita:

Kirjallisuutta:

  • Siitonen, S.: Ruokolahti – kotiseutulukemisto, osat I – VI. Historiaa, kuvauksia, tapahtumia ja tarinoita. Ruokolahti-seura, 1980 – 1997.
  • Siitonen, S., Rikkonen A., Siitonen J., Havia A.: Lainajyvästöstä euroaikaan. Ruokolahden kylät ja koulupiirit. Ruokolahti-seura, 2009.
  • Halonen A., Siitonen J., Ruokonen, A., Auvinen, E.:  Torppareista digiaikaan. Muutoksia Rasilan-Rautialan alueella. Ruokolahti-seura, 2017.

Linkkejä:

https://ateneum.fi

DOKkino

www.mediataitoviikko.fi

Kuvarinnastukset | Tunne maisema / verkkonäyttely

Tapahtumat – lastenkulttuuri.fi

Lukulumo – monikielinen kuvakirjapalvelu varhaiskasvatukseen (iltoppiminen.fi)

Luettelo Ruokolahden julkisista taideteoksista ja muistomerkeistä

Tiedosto lähetetty onnistuneesti

Skip to content