Kulttuuripolku Ruokolahti

 
• Kulttuuripolku on osa opetussuunnitelmaan

 Kulttuuripolut monipuolistavat opetusta

 Kulttuuripolku tutustuttaa oppilaat kotikaupungin kulttuurilaitoksiin, oman alueen kulttuuriperintöön, luovan alan ammatteihin ja taiteen perusopetukseen

 Oppilaille järjestetään kouluaikana vierailuja erilaisiin kulttuurikohteisiin, konsertteihin sekä järjestetään työpajoja taiteen parissa 

 Joka vuosiluokalle on omat kulttuuripolun ”pysäkit”  

 

  Esikoulu: draamapolku 

 Sanataide: Satutuokiot, ”lukumummot ja tarinavaarit”

 Vieraileva teatteri: Nukketeatteri esim. vanhempien oppilaiden tai vierailijoiden esittämänä (vaihtuu vuosittain)

 Tanssitaide: tutustutaan erilaisiin tanssilajeihin ja kulttuureihin omissa työpajoissa ja esityksissä

 Lukulumo: monikielinen kuvakirjapalvelu varhaiskasvatukseen (iltoppiminen.fi

 

 1-6. luokat: Yhteiset 

 Yhteiset tilaisuudet ja tapahtumat. Vierailijoiden esiintymiset: musiikki-, teatteri-, kuva-, tanssi- ja kirjallisuusesitykset 

 Kirjastokäynnit 

 Museovierailut 

 Juhlapäivien huomioiminen (Lucian päivä, itsenäisyyspäivä jne.) 

 Eri tahojen järjestämät kuvataidekilpailut (esim. Liikenneturvan piirustuskilpailu) 

 

 1. luokat: Kirjastopolku 

 Ohjattu kirjastovierailu kirjasto Suovillaan tutustuttaa kirjaston palveluihin ja lainauskäytänteisiin. Samalla perehdytään hyvään kirjastokäyttäytymiseen ja kirjaston tarjoamiin palveluihin 

 Kirjavinkit ja kirjastokäynnit lisäävät oppilaiden lukuharrastusta ja opettavat käyttämään kirjaston tvt-laitteita omassa tiedonhankinnassaan

 Lisäksi perehdytään eri taidenäyttelyihin, näyttelyiden ripustuksiin ja ideoidaan omia teemallisia näyttelyitä koulun teemapäivien yhteyteen

 Vuosittaiset Ruokolahden lasten- ja nuorten kuvataidekoulun kevätnäyttelyt kirjasto Suovillassa huhtikuussa 

 Taiteen perusopetus: www.ruokolahti.fi 

 

 2. luokat: Kulttuurimaisemapolku

• Hyödynnetään Kirkonseudulle keväällä 2021 valmistuvaa kulttuuripolkua 

 Ruokolahden puinen ristikirkko kirkko (1854) kellotapuleineen (1752) kuuluu Museoviraston valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen luetteloon 

 Albert Edelfeltin muistokivi (1954) 

 Albert Edelfelt, Ruokolahden eukkoja kirkonmäellä (1887) maalaus Suomen kultakaudelta 

 Ruokolahden seurakunta 

 Ruokolahden kirkko, Ukonsalmentie 5, Ruokolahti 

 Ruokolahden kellotapuli 

 Ruokolahden seurakunta

 

 3. luokat: Rakennusperinne 

 Ruokolahti-talo ja sen ympäristö antaa ymmärryksen entisajan elämästä ja rakennustekniikasta. Vierailut pihapiirissä auttaa lasta ja nuorta ymmärtämään nykyisyyttä ns. “menneestä käsin”. Kuinka ennen elettiin ja miten ekologisuus ja kierrätys ovat olleet osa elämää?

 

Rakennusperintö 

 Eri rakennusten tallentaminen piirtäen ja valokuvaten

 Pienoismallien rakentamista

 

 4. luokat: Tanssipolku 

 Ruoka ja perinnetaidot – taituruus 

• Tutustuminen tanssiharrastuksen mahdollisuuksiin ja erilaisiin tanssimuotoihin

• Tanssistudio Jami 

 

 5. luokat: Kulttuuriperintö, historia 

 Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen 

 Vierailuja kulttuuriperintökohteisiin ja alueellisiin luonnon nähtävyyksiin

• Opitaan arvostamaan oman alueen luonnonmaisemaa ja sen pohjoisen kivikauden aikaista historiaa 

• Itäisen Suomen ja Karjalan alueella esiintynyttä kampakeraamista aikaa tutkitaan valmistamalla punasavisia kampakeraamisia ruukkuja ornamenteilla koristellen. Tutustutaan kahteen paikalliseen noin 5000 vuotta vanhaan kalliomaalaukseen 

 Kolmiköytisien vuoren kalliomaalaus Äitsaaressa 

 Lapinvuoren kalliomaalaus Hauklapissa

 www.retkipaikka.fi

 Perehtyminen oman museoon ja sen yli 3000 kappaletta sisältävään esineistöön ja kansantaiteeseen museopedagogisen näyttelyvierailun muodossa 

 Kuvarinnastus: vanhojen esineiden uusi elämä: Opastus: Ruokolahti-seura

 Ruokolahden kotiseutumuseo (1861) 

 

 6. luokat: Poikkitaiteellinen kuvapolku 

 Taidehistorian ja nykyisyyden yhdistäminen: retket ja virtuaaliset tutustumiskäynnit 

 Kuvallinen toiminta saa uusia muotoja ja käyttötarkoituksia. Vierailujen dokumentointi yhdistelee uusia ja useita tapoja rakentaa “matkapäiväkirjaa” tai tunnetallenteita

 Olavinlinna (1475), Savonlinna, Kyrönsalmen saari 

 Olavinlinna – Kansallismuseo 

 Kuvarinnastukset. Tunne maisema / verkkonäyttely 

 Ateneum

 

 7-9. luokat: Yhteiset 

 Kaakkois-Suomen valokuvakeskus 

 Keksi uusi peli! Yhteisen pelipäivän ideointi ja toteutus. Omien pelien suunnittelu ja testaaminen

 Koulun Eräviikko-hihamerkin suunnittelukilpailu (Erähiihto) 

 Vaihtoehtoiset vierailut lähialueen kulttuuri kohteisiin

 Kulttuuritalo Virta. Imatra/kirjasto/taidemuseo/ käytävägalleria 

 Lappeenrannan taidemuseo 

 Lappeenrannan kuvataidekoulu 

 Yhteiset tilaisuudet ja tapahtumat ts. vierailijoiden esiintymiset: musiikki-, teatteri-, kuva-, tanssi- ja kirjallisuusesitykset 

 Tutustuminen Ruokolahden julkisiin taideteoksiin ja muistomerkkeihin 

 Juhlapäivien huomioiminen (Lucian päivä, itsenäisyyspäivä jne.) 

 Savonlinnan taidelukion musiikkilinjan konsertti ja taidelukioon tutustuminen www.taidelukio.fi 

 Eri tahojen järjestämät kilpailut (kuvataide, valokuvaus jne.) 

 

 7. luokat: Poikkitaiteelliset polut 

 Tutustuminen visuaalisen alan ammatteihin 

 Tutustuminen ruokaperinteeseen

 Tutustuminen perinnetyökaluihin

 Ruokolahden kotiseutumuseo (1861)

 

 8. luokat: Media ja musiikki 

 Taidetestaajat: Konserttimatka Lappeenrantaan (Ajankohta varmistuu kevään 2021 aikana)

 Soiva Saimaa II: Lappeenrannan kaupunginorkesteri

• Taidetestaajat

 Savonlinnan taidelukio: Vierailu ja tutustumiskäynti joka toinen vuosi 

• Taidelukio

 DOKKINO-TEEMA 2021: Yhdessä eteenpäin 

• Seuraava DocPoint-festivaali järjestetään Helsingissä 29.1. – 7.2.2021 

• Tulevan vuoden ensimmäiset DOKKINO- näytökset nähdään 2. – 5.2.2021 

• Lisätietoja: dokkino@docpoint.fi   

 Virtuaaliset sekä konkreettiset vierailut

• Teatteri Imatra 

• Ruokolahden musiikkiteatteri musikaalit ja lukuteatteri 

 

 9. luokat: Päätöspolku 

 Taidealan vierailijoita   

 Talvisodan päättymisen seppeleenlasku 

 Elokuvat  biovuoksi

Skip to content