Kulttuuripolku Ruokolahti

 
• Kulttuuripolku on osa opetussuunnitelmaa

• Kulttuuripolut monipuolistavat opetusta

• Kulttuuripolku tutustuttaa oppilaat oman alueen kulttuurilaitoksiin ja kulttuuriperintöön, luovan alan ammatteihin ja taiteen perusopetukseen

• Oppilaille järjestetään kouluaikana vierailuja erilaisiin kulttuurikohteisiin, konsertteihin sekä järjestetään tyĂśpajoja taiteen parissa 

• Joka vuosiluokalle on omat kulttuuripolun ”pysäkit”

Ruokolahden kulttuuripolku toimii yhteistyĂśssä koulun, kirjaston ja nuorisotyĂśn kesken sekä paikallisten yhdistysten, kylätoimikuntien ja esiintyvien ryhmien ja lähialueella toimivien taidealan ammattilaisten kanssa. 

 

VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS: Draamapolku

Sadut, teatteri- ja tanssitaide, ilmiĂśoppiminen 

• Sanataide: Satutuokiot, ”lukumummot ja tarinavaarit”

• Vieraileva teatteri: Nukketeatteri esim. vanhempien oppilaiden tai vierailijoiden esittämänä (vaihtuu vuosittain)

• Tanssitaide: tutustutaan erilaisiin tanssilajeihin ja kulttuureihin omissa tyĂśpajoissa ja esityksissä

• Kirjastopolku

• Lukulumo: monikielinen kuvakirjapalvelu varhaiskasvatukseen (iltoppiminen.fi

 

 1-6. luokat: Yhteiset polut

  • Yhteiset tilaisuudet ja tapahtumat ts.  vierailijoiden esiintymiset: musiikki-, teatteri-, kuva-, tanssi- ja kirjallisuusesitykset 
  • Kirjastokäynnit 
  • Museovierailut 
  • Juhlapäivien huomioiminen (Lucian päivä, itsenäisyyspäivä. Lasten oikeuksien päivä, Metkat-viikko jne.) 
  • Eri tahojen järjestämät kuvataidekilpailut (esim. Liikenneturvan piirustuskilpailu)
  • Lukuluokkatoiminta
  • Ruokolahti 450-vuotisjuhlatapahtumat

 

 1. luokat: Kirjastopolku – kirjasto tutuksi

Kirjat ja kirjallisuus, kuvat ja kuvagalleriat

• Ohjattu kirjastovierailu kirjasto Suovillaan tutustuttaa kirjaston palveluihin ja lainauskäytänteisiin. Samalla perehdytään hyvään kirjastokäyttäytymiseen ja kirjaston tarjoamiin palveluihin 

• Kirjavinkit ja kirjastokäynnit lisäävät oppilaiden lukuharrastusta ja opettavat käyttämään kirjaston tvt-laitteita omassa tiedonhankinnassaan

• Lisäksi perehdytään eri taidenäyttelyihin, näyttelyiden ripustuksiin ja ideoidaan omia teemallisia näyttelyitä koulun teemapäivien yhteyteen

• Vuosittaiset Ruokolahden lasten- ja nuorten kuvataidekoulun kevätnäyttelyt kirjasto Suovillassa huhtikuussa. 

• Taiteen perusopetus: www.ruokolahti.fi 

www.ruokolahti.fi/suomeksi/Palvelut/Kirjastopalvelut

 

 2. luokat: Kulttuurimaisemapolku

• Ruokolahden puinen ristikirkko (1854) ja kellotapuleineen (1752) kuuluu Museoviraston valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristĂśjen luetteloon 

• Albert Edelfeltin muistokivi (1954) 

• Albert Edelfelt, Ruokolahden eukkoja kirkonmäellä (1887) maalaus Suomen kultakaudelta 

• Ruokolahden kirkko, Ukonsalmentie 5, Ruokolahti 

• Ruokolahden kellotapuli 

• Ruokolahden seurakunta

 

 3. luokat: Rakennusperinnepolku 

• Ruokolahti-talo ja sen ympäristĂś antaa ymmärryksen entisajan elämästä ja rakennustekniikasta. Vierailut pihapiirissä auttavat lasta ja nuorta ymmärtämään nykyisyyttä ns. “menneestä käsin”. Kuinka ennen elettiin ja miten ekologisuus ja kierrätys ovat olleet osa elämää?

https://ruokolahti-seura.fi/kotiseutumuseo

Ruokolahti-talo & Ruokolahti House 

https://www.gosaimaa.com/fi/Tekemiset/Nahtavyydet-ja-kayntikohteet/…

 

PerinnetyÜpajat ja teemapäivät

RakennusperintĂś 

• Eri rakennusten tallentaminen piirtäen ja valokuvaten

• Pienoismallien rakentamista

 

 4. luokat: Tanssipolku 

• Tutustuminen tanssiharrastuksen mahdollisuuksiin ja erilaisiin tanssimuotoihin

• Yhteistyö esim. Tanssistudio Jami:n kanssa

 

 5. luokat: KulttuuriperintĂś ja historiapolku

• Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen 

• Vierailuja kulttuuriperintĂśkohteisiin ja alueellisiin luonnon nähtävyyksiin

• Opitaan arvostamaan oman alueen luonnonmaisemaa ja sen pohjoisen kivikauden aikaista historiaa 

• Itäisen Suomen ja Karjalan alueella esiintynyttä kampakeraamista aikaa tutkitaan valmistamalla punasavisia kampakeraamisia ruukkuja ornamenteilla koristellen. Tutustutaan kahteen paikalliseen noin 5000 vuotta vanhaan kalliomaalaukseen: KolmikĂśytisien vuoren kalliomaalaus Äitsaaressa ja Lapinvuoren kalliomaalaus Hauklapissa.

https://retkipaikka.fi/ruokolahden-kolmikoytisien-vuoren-kalliomaalaus

• Perehtyminen omaan museoon ja sen yli 3000 kappaletta sisältävään esineistÜÜn ja kansantaiteeseen museopedagogisen näyttelyvierailun muodossa 

• Kuvarinnastus: vanhojen esineiden uusi elämä: Opastus: Ruokolahti-seura

• Ruokolahden kotiseutumuseo (1861) 

 

 6. luokat: Poikkitaiteellinen kuvataidepolku 

• Taidehistorian ja nykyisyyden yhdistäminen: retket ja virtuaaliset tutustumiskäynnit 

• Kuvallinen toiminta saa uusia muotoja ja käyttĂśtarkoituksia. Vierailujen dokumentointi yhdistelee uusia ja useita tapoja rakentaa “matkapäiväkirjaa” tai tunnetallenteita

• Olavinlinna (1475), Savonlinna, KyrĂśnsalmen saari 

• Olavinlinna – Kansallismuseo 

• Yrityskylä: ennakkotehtävät ja vierailu (Lappeenranta)  

• Luonto inspiraation lähteenä – Suomalaisia kuvataitelijoita virtuaalisesti

Kuvarinnastukset | Tunne maisema / verkkonäyttely https://ateneum.fi

 

 7-9. luokat: Yhteiset polut

• Kaakkois-Suomen valokuvakeskus 

• Keksi uusi peli! Yhteisen pelipäivän ideointi ja toteutus. Omien pelien suunnittelu ja testaaminen

• Koulun Eräviikko-hihamerkin suunnittelukilpailu (Erähiihto) 

• Vaihtoehtoiset vierailut lähialueen kulttuuri kohteisiin

• KulttuuritaloVirta. Imatra/kirjasto/taidemuseo/ käytävägalleria 

• Lappeenrannan taidemuseo 

• Lappeenrannan kuvataidekoulu 

• Yhteiset tilaisuudet ja tapahtumat ts. vierailijoiden esiintymiset: musiikki-, teatteri-, kuva-, tanssi- ja kirjallisuusesitykset 

• Tutustuminen Ruokolahden julkisiin taideteoksiin ja muistomerkkeihin 

• Juhlapäivien huomioiminen (Lucian päivä, itsenäisyyspäivä Lasten oikeuksien päivä, Metkat-viikko, jne.)

• Ruokolahti 450-vuotisjuhlatapahtumat 

• Savonlinnan taidelukion musiikkilinjan konsertti ja taidelukioon tutustuminen www.taidelukio.fi 

• Eri tahojen järjestämät kilpailut (kuvataide, valokuvaus jne.) 

 

 7. luokat: Luonnonmaisema ja rakennettu maisema 

• Tutustuminen visuaalisen alan ammatteihin 

• Kummakivi, Salpalinja, Huuhan hiekkaranta

• Ruokolahden nähtävyydet ja oma mielenmaisema

• Tutustuminen visuaalisen alan ammatteihin

• Virtuaaliset sekä konkreettiset vierailut, esim. Teatteri Imatra https://teatteri-imatra.fi, Ruokolahden musiikkiteatteri https://www.ruokolahdenmusiikkiteatteri.fi/

 

 8. luokat: Media ja musiikkipolut 

• Konserttikäynti tai -vierailu esim. Taidetestaajat (vuosittaisen ohjelmiston mukaan)

Taidetestaajat

• Savonlinnan taidelukio: Vierailu ja tutustumiskäynti joka toinen vuosi. Informaatiota lukiosta ja kuvataide-/musiikkilinjoista.

Savonlinnan taidelukio, Sotilaspojankatu 3, 57100 Savonlinna. (044 4174 551) taidelukio.kanslia@savonlinna.fi

Taidelukio

• DOKKINO-lasten ja nuorten elokuvatapahtuma

dokkino@docpoint.fi DOKkino

 

 9. luokat: PäätĂśspolku 

• Taidealan vierailijoita  

•  Yrityskylä: ennakkotehtävät ja vierailu (Lappeenranta)

• Talvisodan päättymisen seppeleenlasku 

• Elokuvat  biovuoksi


Kulttuuripolkua päivitetään tilanteen mukaan

YhteistyĂśkumppaneita:

Kirjallisuutta:

  • Siitonen, S.: Ruokolahti – kotiseutulukemisto, osat I – VI. Historiaa, kuvauksia, tapahtumia ja tarinoita. Ruokolahti-seura, 1980 – 1997.
  • Siitonen, S., Rikkonen A., Siitonen J., Havia A.: LainajyvästĂśstä euroaikaan. Ruokolahden kylät ja koulupiirit. Ruokolahti-seura, 2009.
  • Halonen A., Siitonen J., Ruokonen, A., Auvinen, E.:  Torppareista digiaikaan. Muutoksia Rasilan-Rautialan alueella. Ruokolahti-seura, 2017.

Linkkejä:

https://ateneum.fi

DOKkino

www.mediataitoviikko.fi

Kuvarinnastukset | Tunne maisema / verkkonäyttely

Tapahtumat – lastenkulttuuri.fi

Lukulumo – monikielinen kuvakirjapalvelu varhaiskasvatukseen (iltoppiminen.fi)

Luettelo Ruokolahden julkisista taideteoksista ja muistomerkeistä