Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metku

Tervetuloa Metkuilemaan!

Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metku on koko maakunnan laajuinen lastenkulttuurin verkosto, johon kuuluvat kaikki Etelä-Karjalan kunnat; Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari. Metkun tavoitteena on monipuolistaa ja kehittää lasten ja nuorten kulttuuripalveluja Etelä-Karjalan alueella. Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metku on valtakunnallisen Lastenkulttuurikeskusten liitto ry.:n jäsen. Toimintaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja kunnat.

Metkun toiminta täyttää 10 vuotta vuonna 2018! Verkostomallisen lastenkulttuurikeskuksen toimintaa pilotoitiin vuonna 2008 ja onnistuneen kokeilun jälkeen, vuonna 2009 Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metku pääsi valtion tuen piiriin.


www.lastenkulttuuri.fi 

Löydät kuntakohtaiset ohjelmat ja tapahtumat klikkaamalla kunnan nimeä yläpuolella. Kukin kunta vastaa lastenkulttuuripalveluistaan itsenäisesti ja päivittää näihin liittyvät tiedot kuntakohtaisille sivuilleen. Jos et löydä etsimääsi tietoa nettisivuiltamme, ota yhteys kunnan yhdyshenkilöön.

 

Taidetestaajat

 

Lue: Hanke purkaa ennakkoluuloja viemällä nuoret taiteen pariin

skr_banneri_paraati_980x400_01Taidetestaajat tiedote

Ensimmäinen Taidetestaajat -lukukausi on nyt takana! Yli 1200 Etelä-Karjalaista nuorta pääsi kokemaan ja arvioimaan kulttuuria. Paikallisina vierailukohteina oli Lappeenrannan taidemuseo ja kuvataidekoulu sekä Lappeenrannan kaupunginteatteri. Nuoret vierailivat pääkaupunkiseudulla mm. Kiasmassa, Ateneumissa, Kansallisoopperassa, Kansallisteatterissa, Cirkossa sekä Tapiola sinfonietassa. Tammikuussa 2018 alkaa seuraavien kasiluokkalaisten ilmoittautuminen.

Historiansa suurimmassa tukihankkeessa Suomen Kulttuurirahasto tarjoaa kolmelle ikäluokalle kahdeksasluokkalaisia, yhteensä noin 180 000 nuorelle ohjaajineen, mahdollisuuden vierailla kahdessa valmiiksi sovitussa kulttuurikohteessa: oopperassa, teatterissa, konsertissa, taidenäyttelyssä jne. Kaksikielisen hankkeen rahoitukseen osallistuu myös Svenska kulturfonden. Hanketta koordinoi Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto. Hanke on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmistoa.

Tavoitteena on saada suomalaiset nuoret kokemaan taidetta. Oppilaat saavat etukäteen tietoa esityksestä, taiteilijoista ja taidemuodosta. Taidekokemuksen jälkeen nuoret voivat käydä keskustelua paitsi keskenään myös taiteen tekijöiden kanssa sekä arvioida kokemustaan sosiaalisessa mediassa. Kanavat ovat auki  nuorten ajatuksille, oivalluksille, tunteille ja mielipiteille. Kasiluokkalaiset toimivat kulttuurikriitikkoina, sillä vierailunsa jälkeen he kirjaavat kokemuksesta arvionsa taidetestaajat-sivulle. Lue tästä nuorten arvioita!

Hanke toteutetaan yhdessä Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton kanssa, joka vastaa sen koordinoinnista, kuljetusten järjestämisestä ja hallinnoinnista.
Jokaiselle 8. luokalle tarjotaan mahdollisuus kahteen valmiiksi sovittuun vierailuun. Toinen suuntautuu omaan maakuntaan tai lähialueelle, toinen Helsinkiin tai muualle Suomeen. Rahasto maksaa sekä matkat että pääsyliput.

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto on ammattimaisesti toimivien lasten- ja nuortenkulttuurikeskusten yhdistys, joka vahvistaa lastenkulttuurialan osaamista ja tunnettuutta valtakunnallisesti. Liitto toimii jäsentensä yhteistyöelimenä, hallinnoi hankkeita ja tarjoaa lastenkulttuuritoimijoille verkostoitumismahdollisuuksia. Liitto perustettiin Espoossa 19.5.2015. Lappeenrannan kaupunki on yksi perustaja jäsenistä ja edustaa lastenkulttuurikeskuksien liitossa Etelä-Karjalan Metkun verkostoa.

suomen-lastenkulttuuri-keskustenliitto

 

Opetus – ja kulttuuriministeriö julkaisi helmikuussa 2014 Lastenkulttuuripoliittisen ohjelmaehdotuksen vuosille 2014-2018. Ohjelmaehdotus turvaa lastenkulttuurin asemaa.

 

Lastenkulttuurikeskukset kehittävät ja levittävät lasten- ja nuortenkulttuuritoimintaa alueillaan sekä koko Suomeen useiden taiteenlajien keinoin. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus kulttuuriin. VAltakunnallinen lastenkulttuurikeskusten verkosto auttaa pääsemään sen pariin edistämällä tasa-arvoista saavutettavuutta sekä lasten ja nuorten hyvinvointia.Erityisesti matalan kynnyksen kulttuuritoiminta kouluissa, varhaiskasvatuksessa ja perhetyössä mahdollistaa tasavertaisen osallisuuden lasta ympäröivässä yhteisössä.

Lastenkulttuurikeskusten vuosien 2009-2013 toiminnan arvioinnin voi lukea ministeriön sivulta.

Metkun verkostoon kuuluvat Etelä-Karjalan kunnat. Yhteistyötä tehdään kuntien taide- ja kulttuurilaitosten, koulujen, päiväkotien, erilaista harrastustoimintaa ylläpitävien yhdistysten, seurakuntien, yritysten ja taiteen ja kulttuurin ammattilaisten kanssa. Verkostomaisella toimintatavalla edistetään lasten ja nuorten taide- ja kulttuuripalvelujen saavutettavuutta maakunnassa. Metku pyrkii poistamaan osallistumisen esteitä viemällä kulttuurin lähelle lapsia ja nuoria kouluihin, päivähoitoon ja kerhoihin.Toimivan yhteistyöverkoston avulla tuetaan myös lastenkulttuurin tuottajia.


Toimintansa kautta Metku edistää yhteisöllisyyttä ja lasten ja nuorten osallisuutta. Kontakti taiteeseen antaa positiivisen tunnekokemuksen ja kehittää itsetuntemusta, vuorovaikutusta ja erilaisuuden hyväksymistä. Metku lisää toiminnallaan kulttuuriaktiivisuutta ja -myönteisyyttä sekä tuottaa välitöntä iloa ja hyötyä lapsille, nuorille ja perheille kuin myös lastenkulttuurin tuottajille ja kunnille.

Vuoden 2015 toimintakertomus (pdf)

Vuoden 2013 toimintakertomus (pdf)

Vuoden 2012 toimintakertomus (pdf)

Vuoden 2011 toimintakertomus (pdf)

Vuoden 2010 toimintakertomus (pdf)

Vuoden 2009 toimintakertomus (pdf)

Etelä-Karjalan lastenkulttuuriselvitys (pdf)

Kalenteri