Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metku

Tervetuloa Metkuilemaan!

Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metku on maakunnan laajuinen lastenkulttuurin verkosto, johon kuuluvat kaikki Etelä-Karjalan kunnat; Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari. Metkun tavoitteena on monipuolistaa ja kehittää lasten ja nuorten kulttuuripalveluja Etelä-Karjalan alueella. Löydät kuntakohtaiset ohjelmat ja tapahtumat klikkaamalla kunnan nimeä yläpuolella. Kukin kunta vastaa lastenkulttuuripalveluistaan itsenäisesti ja päivittää näihin liittyvät tiedot kuntakohtaisille sivuilleen. Jos et löydä etsimääsi tietoa nettisivuiltamme, ota yhteys kunnan yhdyshenkilöön.

Metku edistää taide- ja kulttuuripalvelujen tasavertaista saavutettavuutta ja lasten kulttuuristen oikeuksien toteutumista.

Lapsen oikeuksien 31 artikla:

  • oikeus lepoon ja vapaa-aikaan, hänen ikänsä mukaiseen leikkimiseen ja virkistystoimintaan sekä vapaaseen osallistumiseen kulttuurielämään ja taiteisiin.
  • kannustaa sopivien ja yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoamista kulttuuri-, taide-, virkistys- ja vapaa-ajantoimintoihin.

Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metku on valtakunnallisen Lastenkulttuurikeskusten liitto ry.:n jäsen. Toimintaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja kunnat. www.lastenkulttuuri.fi 

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto on ammattimaisesti toimivien lasten- ja nuortenkulttuurikeskusten yhdistys, joka vahvistaa lastenkulttuurialan osaamista ja tunnettuutta valtakunnallisesti. Liitto toimii jäsentensä yhteistyöelimenä, hallinnoi hankkeita ja tarjoaa lastenkulttuuritoimijoille verkostoitumismahdollisuuksia. Liitto perustettiin Espoossa 19.5.2015. Lappeenrannan kaupunki on yksi perustaja jäsenistä ja edustaa lastenkulttuurikeskuksien liitossa Etelä-Karjalan Metkun verkostoa.

suomen-lastenkulttuuri-keskustenliitto

 

Opetus – ja kulttuuriministeriö julkaisi helmikuussa 2014 Lastenkulttuuripoliittisen ohjelmaehdotuksen vuosille 2014-2018. Ohjelmaehdotus turvaa lastenkulttuurin asemaa.

 

Lastenkulttuurikeskukset kehittävät ja levittävät lasten- ja nuortenkulttuuritoimintaa alueillaan sekä koko Suomeen useiden taiteenlajien keinoin. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus kulttuuriin. Valtakunnallinen lastenkulttuurikeskusten verkosto auttaa pääsemään sen pariin edistämällä tasa-arvoista saavutettavuutta sekä lasten ja nuorten hyvinvointia.Erityisesti matalan kynnyksen kulttuuritoiminta kouluissa, varhaiskasvatuksessa ja perhetyössä mahdollistaa tasavertaisen osallisuuden lasta ympäröivässä yhteisössä.

Lastenkulttuurikeskusten vuosien 2009-2013 toiminnan arvioinnin voi lukea ministeriön sivulta.

Metkun verkostoon kuuluvat Etelä-Karjalan kunnat. Yhteistyötä tehdään kuntien taide- ja kulttuurilaitosten, koulujen, päiväkotien, erilaista harrastustoimintaa ylläpitävien yhdistysten, seurakuntien, yritysten ja taiteen ja kulttuurin ammattilaisten kanssa. Verkostomaisella toimintatavalla edistetään lasten ja nuorten taide- ja kulttuuripalvelujen saavutettavuutta maakunnassa. Metku pyrkii poistamaan osallistumisen esteitä viemällä kulttuurin lähelle lapsia ja nuoria kouluihin, päivähoitoon ja kerhoihin.Toimivan yhteistyöverkoston avulla tuetaan myös lastenkulttuurin tuottajia.


Toimintansa kautta Metku edistää yhteisöllisyyttä ja lasten ja nuorten osallisuutta. Kontakti taiteeseen antaa positiivisen tunnekokemuksen ja kehittää itsetuntemusta, vuorovaikutusta ja erilaisuuden hyväksymistä. Metku lisää toiminnallaan kulttuuriaktiivisuutta ja -myönteisyyttä sekä tuottaa välitöntä iloa ja hyötyä lapsille, nuorille ja perheille kuin myös lastenkulttuurin tuottajille ja kunnille.

Tietosuojasta:

Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metku ylläpitää rekisteriä ja asiakaslistaa yhteistyökumppaneistaan. Rekisteri koostuu yhteystiedoista, jotka ovat pääsääntöisesti sähköposteja. Mikäli haluat tarkistaa tai poistaa tietosi, ota yhteyttä Metkuun.

lastenmetku@lappeenranta.fi / minna.pirila-martti@lappeenranta.fi / hanna.sievanen@lappeenranta.fi

 

Jätä meille palautetta!