Rautjärven kulttuuripolku

 

 • Rautjärven kulttuuripolku on kokonaisvaltainen, kulttuuri- ja opetustoimen sekä eri toimijoiden yhteistyönä toteutettu suunnitelma lasten ja nuorten kulttuurikasvatuksesta.
 • Kulttuuripolku tutustuttaa lapset ja nuoret taiteen ja kulttuurin eri osa-alueisiin ja tuo paikallisen kulttuuriympäristön tasavertaisesti kaikkien rautjärveläisten lasten ja nuorten saataville.
 • Tavoitteena on kasvattaa omasta ympäristöstään ja kulttuuristaan tietoisia ja ylpeitä lapsia ja nuoria.
 • Varhaiskasvatusta annetaan Simpeleen päiväkodissa, Päiväkoti Karhunpesässä Asemanseudulla sekä perhepäivähoidossa.
 • Simpeleen päiväkoti toimii kahdessa toimipisteessä. Kivijärven toimintakeskuksessa sijaitsee esiopetus- ja 5-vuotiaiden ryhmä. Lehmuskadun ryhmässä järjestetään varhaiskasvatusta 0-5 -vuotiaille lapsille.
 • Päiväkoti Karhunpesässä järjestetään varhaiskasvatusta 0-6 -vuotiaille ja laajennettua varhaiskasvatusta esiopetukseen osallistuville. Lisäksi päiväkodissa/koulun tiloissa toimii perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmä.

 

Rautjärvellä on kaksi koulua. Simpeleen koulussa ovat luokat 1–9 ja Rautjärven asemalla Otsolassa esi- ja alkuopetusluokat 0–2 -ryhmässä. Rautjärven lukio toimii Simpeleen koulun yhteydessä.

 

Kulttuuripolku etenee pääosin ikäkausittain tai luokka-asteittain. Osa kulttuuripolusta on yhteistä eri ikäkausille tai luokka-asteille. Tavoitteena on, että kulttuuripolun myötä jokaisena varhaiskasvatus- tai kouluvuonna lapsi ja nuori saa kosketuksen johonkin kulttuurin osa-alueeseen. Toiminnan on tarkoitus nivoutua luontevaksi osaksi varhaiskasvatuksen, esikoulun ja koulun arkea.

 

Rautjärven erityispiirteet

 

Rajan läheisyys muovaa Rautjärven kulttuuriperintöä. Kuntamme sijaitsee ikiaikaisella rajaseudulla. Raja on halkonut kuntaamme aina Pähkinäsaaren rauhasta asti ja tekee kunnastamme omaleimaisen.

 

Muita tärkeitä kohteita Rautjärvellä ovat mm. Hiitolanjoki, Haukkavuori ja Miettilän historiallinen reservikasarmialue, jossa sijaitsee Kollaa ja Simo Häyhä -museo. Alueelle ollaan suunnittelemassa Sotahistoriakeskusta, jonne tulee sijoittumaan myös kunnan kotiseutumuseo.

 

Kaikille yhteistä varhaiskasvatuksesta lukioon

 

Juhlapyhien huomioiminen mm. itsenäisyyspäivä, kansallinen veteraanipäivä ja muut vuotuiset juhlapäivät. Yhteinen lipunnosto lapsen oikeuksien päivänä 20.11. sekä kansallisena veteraanipäivänä 27.4.

 

Kirjastovierailut eri muodoissa ikätasoon sovitettuina, lukudiplomit vapaaehtoisena ensimmäisestä luokasta lukioon. Kirjastolla on kuukausittain vaihtuvat näyttelyt, joihin kirjastokäynneillä on helppo tutustua pikaisesti tai laaja-alaisemmin.

 

Varhaiskasvatus ja esiopetus: Oma kylä, lähipiiri, tarinat

 

 • Konsertteja/teatteria omassa toimipaikassa tai suuremmassa tilassa koko kunnan varhaiskasvatusryhmässä, tilataan esim. Konserttikeskuksen kautta tai vapaasta markkinoinnista, tarvittaessa myös virtuaaliesityksiä, yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa
 • Tutustutaan Rautjärven luontoon, omaan kylään ja lähiympäristöön vierailujen ja retkien kautta, mm. vierailu paikallisella maatilalla
 • Tutustutaan lähihistoriaan perinneleikkien, laulujen ja satujen välityksellä
 • Omien kirjasten ja sarjakuvien tekemistä ja niiden lukemista, esiopetuksessa myös sadutusta
 • Pöytäteatteri, käsinukketeatteri – niin henkilökunnan kuin lasten itse esittämät
 • Nukketeatteri-työpaja yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa
 • Esiopetus: kaksi kirjastokäyntiä vuodessa, ensimmäisellä käynnillä tutustutaan kirjastoon ja kirjoihin, toisella käynnillä sanataidetta, lorujen ja tarinoiden välityksellä, lisäksi käydään lainaamassa kirjoja
 • Piirustus- tai askartelunäyttelyn järjestäminen kirjaston lastenosastolla. Ota yhteyttä kirjastoon näyttelyajan ja -aiheen sopimiseksi.

 

1.–6. luokat: Yhteiset sisällöt

 

Yhteiset sisällöt kohdistetaan parille luokka-asteelle tai koko koululle samanaikaisesti. Osa niistä toteutetaan määräajoin, ei vuosittain. Taidemuodot tulevat tutuiksi vähän kerrallaan.

 

Elokuva: Elokuvan näyttää paikallinen yritys KinoPattery Parikkalasta. Järjestää kulttuuritoimi ja koulu

 

Musiikki: Imatran musiikkiopiston väki tai muut muusikot esittelevät soittimia oppilaille ja tutustuttavat heitä musiikin maailmaan, yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa

 

Museot: Käydään virtuaalivierailulla museossa esim. Suomen maatalousmuseo Sarka.

 

Yhteiset tilaisuudet ja tapahtumat ja vierailijoiden esiintymiset: musiikki-, teatteri-, tanssi- ja kirjallisuusesitykset, tilataan esim. Konserttikeskuksen kautta tai vapaasta markkinoinnista, tarvittaessa myös virtuaaliesityksiä, yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa.

 

Seurakunta käy pitämässä tunteja oppilaille pääsiäisen ja joulun vaellusten tai kirkkojen lisäksi.

 

1.–2. luokat: Kulttuurimaisema laajenee

 

Esikoululaisesta tulee koululainen ja lapsen maailma laajenee, jatketaan kulttuuriin tutustumista ikäkauden mukaisesti.

 

Kävelyretki Hiitolanjoelle eväineen.

 

Sanataide: Kirjastokäynnit ja kirjavinkkaus. Kirjavinkkejä saadaan kirjastossa ja koulutunneilla. Niitä voivat antaa myös kirjaston henkilökunnan lisäksi vierailevat vinkkaajat sekä opettajat, muu henkilökunta sekä luokkakaverit. Yhteiset lukukirjat luokassa aikuisen ääneen lukemana.

 

Kuvataiteet, näyttelytoiminta: Tutustuminen näyttelyyn pääkirjastolla, sovittaessa paikalla näytteilleasettaja ja/tai tehtäviä näyttelystä, yhteistyössä luokanopettaja ja kirjasto

 

Vaihtuvina vuosina tutustuminen eri taidemuotoihin, yhteistyössä kulttuuritoimi

 • Teatteri: retki Imatralle Teatteri Imatra tai vieraileva esittäjä

 • Musiikki: konsertti koululla tai lähiseudulla

 • Tanssi: tanssityöpaja koululla

 • Elokuva: elokuva ja tehtäviä siitä; Yle Areena

 

3.–6. luokat: Kulttuuriperintöä koulureppuun

 

Pyöräretket Hiitolanjoelle eväineen. Tutustuminen Hiitolanjoen Maisemapolkuun. Hiitolanjoki on tavoitteena ennallistaa lohen kulkureitiksi ja lisääntymisalueeksi ja sen varrella sijaitsevat voimalaitosrakennukset museokohteiksi. Vanhat voimalaitokset koskineen (Ritakoski, Lahnanen ja Kangaskoski) ja joen varrella kulkeva maisemapolku (n. 1–2 km) ovat keskeinen osa rautjärveläistä kulttuuriperintöä

 

Siirry tästä Etelä-Karjalan retkeilysivustolle

Siirry tästä Hiitolanjoen sivuille

 

Sirkus: työpaja koululla yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa. Siirry tästä Taidekoulu Estradin sivuille

 

Kuvataiteet, näyttelytoiminta: Tutustuminen näyttelyyn pääkirjastolla, sovittaessa paikalla näytteilleasettaja ja/tai tehtäviä näyttelystä, yhteistyössä luokanopettaja ja kirjasto

 

Nukketeatteri-työpaja, yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa

 

Osallistutaan valtakunnallisiin teemaviikkoihin (elokuva-, sanomalehti-, eläinten viikko), kirjastokäynnit kuukausittain, draamaesityksiä eri oppiaineissa

 

5. luokka: Kotiseutu ja muu maailma

 

Kotiseuturetkellä tutustutaan kunnan keskeisiin vierailukohteisiin kuten museoihin sekä paikallisiin nähtävyyksiin. Toteutus toukokuussa, yhteistyössä kulttuuritoimi ja koulu.

 

Vaihtoehtoisia vierailukohteita ovat muun muassa Hiitolanjoen vanhat voimalaitokset ja kosket (Ritakoski, Lahnanen ja Kangaskoski). Haukkavuori on näköalapaikka ja ympäristöineen myös historiallinen kohde, jonka kautta on kulkenut valtakunnan raja useamman kerran. Muita kohteita mm. Pirunkirkko ja Junkkarikämppä.

 

Rautjärven kotiseutumuseo ja Kollaa ja Simo Häyhä -museo sijaitsevat historiallisella Miettilän reservikasarmialueella Niskapietilän museotien läheisyydessä.

 

Rautjärven kirkko on valmistunut vuonna 1881. Simpeleen kirkko, v. 1933, jossa nähtävissä taiteilija Mikko Vuorisen upeat lasimaalaukset. Lasimaalaukset kuvaavat kristillisten symbolien lisäksi seurakuntalaisia arkisen työnsä ääressä paikkakunnan paperitehtaassa ja läheisyydessä.

 

Valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä Rautjärvellä ovat Haukkavuori, Hiitolanjoki ja voimalat sekä ’vapautuva’ Hiitolanjoki, Simpeleen kirkko sekä Niskapietiläntie (Museovirasto).

 

Laajennamme kulttuurin tuntemusta: tutustutaan joidenkin Euroopan maiden kulttuureihin mm. tekemällä ruokaa kotitalousluokassa. Tutustutaan englannin tunnilla englanninkielisistä maista tutuiksi tulleisiin juhliin, mm. Halloween, samoin joulun viettoon englantilaisittain.

 

6. luokka: Itsenäisyyspäivä

 

Itsenäisyyspäivän kunnallinen juhla toteutetaan Simpeleellä tai Asemanseudulla. Itsenäisyyspäivän viettoon kuuluu kaikille avoin juhla sekä kunnanjohtajan kutsutilaisuus kunnan kuudesluokkalaisille sekä mahdollisuuksien mukaan huoltajille. Mahdollisesti sankarihaudoilla käynti. Tapakulttuurin kasvatusta. Yhteistyössä kulttuuritoimi, nuorisotoimi, kunnanjohtaja, koulu sekä seurakunta.

 

1.–9. luokat sekä lukio: Näyttelytoiminta

 

Suunnitellaan ja toteutetaan oma näyttely kirjastolle Kirsti-saliin, vitriineihin ja/tai kirjastosaliin. Oppilaat eri luokka-asteilta tekevät taidenäyttelyyn teoksia eri menetelmin. Luokat ja teemat voivat vaihdella vuosittain.

 

Lapsen oikeuksien päivä on 20.11., jonka yhteydessä järjestetään maakunnallinen lasten ja nuorten kulttuuriviikko eli Metkat-viikko. Simpeleen koulun ja Rautjärven lukion järjestämä näyttely on osa Metkat-viikkoa.

 

Valinnainen osuus:

 

Yläkoulun oppilaat opettajien johdolla pystyttävät näyttelyn kirjaston tiloihin ja samalla tutustuvat näyttelyn valmistamiseen.

 

Näyttelyn avajaiset. Oppilaat opettajien johdolla järjestävät näyttelyn lisäksi avajaiset: kutsujen suunnittelu, julisteet, tarjoilu yms. ja harjoitellaan teosten esittelyä ja osallistumista näyttelyn avajaisiin.

 

7. luokka: Tiedän, siis olen, kulttuuriperintö

 

Kirjastokäytön opetus: kirjaston työntekijä vierailee koululla oppitunnilla ja esittelee Heili-kirjastojen verkkopalveluja sekä opettaa tiedonhakua. Opettaja ottaa yhteyttä kirjastoon ja sopii vierailuajankohdan.

 

8. luokka: Taidetestaajat /Ammattina taiteilija

 

Kahdeksasluokkalaiset osallistuvat valtakunnalliseen Taidetestaajat-ohjelmaan, jonka kautta he pääsevät osallistumaan kahteen taidetapahtumaan. Vierailukohteita ovat mm. kaupunginteatterit, taidemuseot, ooppera, kaupunginorkesterit.

 

Kouluille tarjotaan valmiit taidevierailumatkat, joihin kuuluvat varsinaisen vierailun lisäksi taidekokemusta syventävät ennakko- ja jälkitehtävät eli etkot ja jatkot. Vierailun jälkeen nuoret myös arvioivat kokemansa taide-elämyksen heitä varten luodulla sovelluksella.

 

Nuorten taidearvioita voi kuka tahansa käydä lukemassa Taidetestaajien nettisivuilta. Vuonna 2017 alkaneen ohjelman rahoittaa Suomen Kulttuuriseura.

 

Kahdeksannella luokalla tutustutaan eri ammatteihin ja kulttuurin saralta voidaan kutsua koululle paikallinen taiteilija kertomaan työstään tai käydä tutustumassa taiteilijan työskentelyyn.

 

Rautjärven kunnan alueella asuu useita eri alojen taitelijoita (kuvataide, kuvanveisto, metallitaonta, korutaide, tekstiilitaide, musiikki…). Opettaja ottaa yhteyttä kulttuuritoimeen hyvissä ajoin ennen toivottua vierailuajankohtaa.

 

Yläkoulu ja lukio: Kulttuurikosken kuohuja

 

Musiikki: Imatran musiikkiopiston väki tai muut muusikot esittelevät soittimia oppilaille ja tutustuttavat heitä musiikin maailmaan. Opettaja ottaa yhteyttä kulttuuritoimeen hyvissä ajoin.

 

Tarjotaan oppilaille tarvittaessa virtuaaliesityksiä.

Tutustutaan tarkemmin Hiitolanjoen ennallistamiseen. Siirry tästä Hiitolanjoen sivuille

 

Kirjavinkkarin tai kirjailijan vierailu koululla tai kirjastolla koko yläkoululle kolmen vuoden välein, kirjasto vastaa kustannuksista. Koulu ja kirjasto.

 

Tutustuminen Rautjärven julkisiin taideteoksiin ja muistomerkkeihin. Siirry tästä Wikipedian Rautjärven taideteokset -sivulle. Tehtävä: etsitään taustatietoa muistomerkistä ja siihen liittyvästä aiheesta, pareittain esitellään muistomerkki toisille.

 

Talvisodan päättymisen seppeleenlasku 13.3. Yhteistyössä Ruokolahden seurakunnan kanssa voidaan toteuttaa seppeleenlasku sankarihaudoille Simpeleellä tai Rautjärvellä. Opettaja ottaa yhteyttä kulttuuritoimeen hyvissä ajoin. Kulttuuritoimi maksaa seppeleen.

 

Vaihtoehtoiset vierailut lähialueen kulttuurikohteisiin:

 

Patsaspuisto Parikkalassa

Kulttuuritalo Virta Imatralla

Etelä-Karjalan museo

Lappeenrannan taidemuseo

Ratsuväkimuseo

Wolkoffin talomuseo

Kulttuuritila Nuijamies, Lappeenranta

Siirry tästä Kulttuuritila Nuijamiehen sivuille

 

Lukio: Kulttuuri on meidän!

 

Kansainvälisyyskasvatuskurssi koko lukiolla

Paikallishistoriapäivä, Simpeleen sotahistoriakohteet sekä Kollaa ja Simo Häyhä -museo lukion oppilaille kolmen vuoden välein. Järjestäjinä kunnan reserviläisjärjestöt eli Simpeleen Reserviupseerit, Simpeleen Reserviläiset, Rautjärven Reserviupseerit ja Rautjärven Reserviläiset sekä kulttuuritoimi ja lukio.

 

Valinnaisia tehtäväideoita eri vuosiluokille:

 

Suunnitellaan uusi muistomerkki Rautjärvelle. Miten se kuvastaa Rautjärveä? Mitä oppilas haluaa tuoda esille omasta kotikunnastaan ja millä tavalla?

 

Rautjärvi-matkalaukku: voidaan toteuttaa esimerkiksi piirtämällä tai tulostamalla netistä kuvia. Mikä kuvastaa Rautjärveä? Mitä ottaisit mukaasi Rautjärveltä maailmalle? Mitä haluat tuoda esille omasta kotikunnastasi ja millä tavalla? Miten kertoisit kotikunnastasi muille?

 

Kotiseutupeli. Piirretään Rautjärven viitteellinen kartta, merkitään siihen toimintapisteitä ja tehtäviä, jotka vievät eteenpäin tai pysäyttävät noppapelin tapaan

 

Tiedosto lähetetty onnistuneesti

Skip to content