Tervetuloa Metkuilemaan!

 

Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metku on lastenkulttuurin verkosto, johon kuuluvat kaikki Etelä-Karjalan kunnat. Toiminta perustuu lakiin kuntien kulttuuritoiminnasta ja opetussuunnitelman valtakunnallisiin perusteisiin. Kunnat vastaavat palveluistaan itsenäisesti ja päivittävät niihin liittyvät tiedot omille nettisivuilleen ja Metkun nettiin. Kuntien yhteyshenkilöiden tiedot löydät sivumme Yhteystiedot-osiosta. Siirry tästä sivulle Yhteystiedot

 

  • Metku edistää lasten ja nuorten yhtäläisiä mahdollisuuksia ja oikeuksia taiteeseen ja kulttuuriin
  • Metku kehittää lastenkulttuuria Etelä-Karjalan alueella
  • Metku vastaa Kulttuuripolku-nimisestä kulttuurikasvatusohjelmasta kunnissa
  • Metkun pääasiallisia palveluita ovat Metkat-lastenkulttuuriviikot, Metkuillaan-kuoro, päiväkotien ja koulujen opettajaverkostot sekä yleisötyö taidelaitosten kanssa
  • Tavoitteemme on, että jokainen eteläkarjalainen lapsi tai nuori saa taide- tai kulttuurikokemuksia 
  • Lappeenrannan kaupunki on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton perustajajäsen
  • Toimintaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä kunnat
 
Toiminnan laatua tarkastellaan taiteen ja kulttuurin, lapsilähtöisyyden, ammatillisuuden, yhdenvertaisuuden, kestävän kehityksen ja yhteistyön näkökulmista. Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton laatukäsikirja päivitettiin marraskuussa 2022. 

 

Lapsen oikeuksien sopimus, pykälä 31:

 

  • Jokaisella lapsella on oikeus lepoon ja vapaa-aikaan, hänen ikänsä mukaiseen leikkimiseen ja virkistystoimintaan sekä vapaaseen osallistumiseen kulttuurielämään ja taiteisiin.
  • Valtioiden tulee kannustaa sopivien ja yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoamista kulttuuriin, taiteeseen, virkistykseen ja vapaa-aikaan.
 

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019: 

 

Velvoittaa kuntaa edistämään ”kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä.” ”Kunnan tulee tarjota mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen eri muotojen ja alojen tavoitteelliseen taide- ja kulttuurikasvatukseen ” 

 

Suomen kulttuurikeskusten liitto

 

Suomen Lastenkulttuurikeskusten liitto ja sen kumppanit tuovat taiteen ja kulttuurin lähelle lapsia ja nuoria, kuten kouluihin, päivähoitoon ja kerhoihin. Toimivan verkoston avulla tuetaan myös lastenkulttuurin tuottajia. Siirry tästä lastenkulttuuriverkoston nettisivuille.

 

Tietosuojasta:

Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metku ylläpitää listaa yhteistyökumppaneistaan. Lista koostuu yhteystiedoista, joista suurin osa on sähköpostiosoitteita. Jos haluat tarkistaa tai poistaa tietosi, ota yhteyttä Metkuun sähköpostitse: lastenmetku@lappeenranta.fi

Saavutettavuusseloste