Metkun tapahtumat

 

METKAT- lastenkulttuuriviikolla muistetaan YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta ja lasten kulttuurisia oikeuksia!

 

Vuonna 2021 viikkoa viikkoa vietetään 15. – su 21.11.2021

YK:n kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää vietetään lauantaina 20. marraskuuta. Tämän vuoden teema on lapsen oikeus hyvään kohteluun.

”Jokaisen ihmisen persoonallisuuden ja identiteetin kunnioittaminen kuuluu ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien ja ylipäätään ihmisyyden ytimeen.”

 

Taide ja luova toiminta poistavat eriarvoisuutta ja ehkäisevät syrjäytymistä. Digitalisoituvassa yhteiskunnassa lapsella tulee olla mahdollisuus ilmaista itseään muullakin tavoin kuin datan, median ja aikuisten asiakirjojen sanastolla. Tulevaisuudessa yhä useampi työpaikka löytyy luovilta aloilta. Taide kehittää kriittisen ajattelun, empatian ja sosiaalisen vuorovaikutuksen taitoja.

 

Maakunnan kulttuuritoimijat haluavat muistuttaa taide- ja kulttuurisisältöisen toiminnan välttämättömyydestä lapsen kehitykselle ja lapsen kulttuuristen oikeuksien tasavertaisuudesta. Lapsen sosioekonominen tausta tai maantieteellinen sijainti ei saa vaikuttaa siihen, minkälaisia taiteen ja kulttuurin mahdollisuuksia hänelle tarjotaan. Etelä-Karjalassa järjestettävä maakunnallinen Metkat- lastenkulttuuriviikko (vko 46 / ma 15. – su 21.11.2021) edistää tasavertaisia osallisuuden polkuja ja lapsen yhdenvertaista oikeutta kulttuurielämyksiin. 

 

Myös valtakunnan lapsi- ja nuorisojärjestöt nostavat marraskuisen viikon koko maan kattavaksi teemaviikoksi. Muistetaan liputtaa lauantaina 20.11. Lapsenoikeudet.fi – sivustolla on paljon materiaalia päiväkotien ja koulujen käyttöön.

 

Teemaviikon ohjelmasta vastaavat yhteistyössä Etelä-Karjalan kunnat, yhdistykset, taiteilijat ja erilaiset lastenkulttuurin toimijat. Siirry eKarjala-tapahtumakalenteriin alla olevasta linkistä.

 

Etelä-Karjalan tapahtumat

 

 

Skip to content